Doporučená literatura – ashtanga

Pokud máte touhu číst, dozvědět se více o celém systému jógy nebo hledáte konkrétní tipy pro Vaše cvičení a techniku pozic/dýchání, na trhu existuje uspokojivé množství publikací od pokročilých učitelů ashtanga jógy. Zaměřují se převážně na Primary Series (1.sérii) a obsahují většinou fotografie pozic, popis jejich provedení, tipy a doporučení, informace o systému ashtanga jógy jako takovém (filozofické pozadí a historie) a mnoho hodnotných informací pro Vaši praxi (např. z oblasti anatomie – knihy od Gregora Maehleho). Základem je kniha Yoga Mala od Sri K. Pattabhi Joise, „otce“ současné podoby ashtanga jógy.

V oblasti literatury týkající se obecně jógy, východních filosofií a duchovních systémů je potom k mání nepřeberný výběr titulů, avšak některé patří k tzv.klasice – původním jógovým textům, které přežily celá staletí.

Znalost angličtiny je výhodou, některé české překlady jógové literatury mohou být bohužel nepřesné, nekvalitní a co se týče textů v češtině přímo o ashtanga józe, tak jich je navíc stále velmi málo.

Moje oblíbené:

  • Jois, Sri. K. Pattabhi. Yoga Mala. New York: North Point Press, 2010 (2002). (poprvé publikováno Joisem v Indii v r.1962, v USA v r. 1999)
  • Jois, R. Sharath. Astanga Yoga Anusthana. Mysore: KPJAYI, 2013.
  • Maehle, Gregor. Aštanga vinjása jóga. Olomouc: Fontána, 2011. (zdařilý překlad, jediná kniha o Primary Series v češtině)
  • Maehle, Gregor. Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy. Novato, CA: New World Library, 2007. (výše uvedená kniha v originále)
  • Maehle, Gregor. Ashtanga Yoga – The Intermediate Series. Novato, CA: New World Library, 2009. (velice obsáhlá, podrobná publikace, zaměřena na 2.sérii)
  • MacGregor, Kino. The Power of Ashtanga Yoga. Boston: Shambhala, 2013.
  • Kaminoff, Leslie. Yoga Anatomy. Human Kinetics, 2007 (jednotlivé asany z hlediska anatomie – co se v těle děje + množství info o lidském těle a pohybovém systému, anatomie dýchání apod. V češtině vyšlo jako Jóga – anatomie.)

Klasické jógové texty (dostupné v různých vydáních a překladech; často s doplňujícími, vysvětlujícími komentáři pro snadnější porozumění): Bhagavad Gita, Yoga Sutras nebo Hatha Yoga Pradipika.