SIBO – proč by o něm všichni měli vědět, 1.díl

V sérii článků o důležitosti zdravé trávicí soustavy vzhledem k našemu celkovému zdraví z pohledu moderní funkční medicíny se věnuji potížím a onemocněním, která jsou konvenční medicínou u nás přehlížena, doposud neznámá či se setkávají s hlubokým nepochopením a bezradností, jak je řešit (z důvodů, které jsem zmínila také v článku o funkční medicíně). Tento fakt je skoro až neuvěřitelný vezmeme-li v úvahu, že se jedná o onemocnění, symptomy a jejich neodhalené příčiny, které jsou u lidí naprosto běžně přítomny a stojí tak za jejich chátrajícím zdravím.

siboK takovému onemocnění patří právě SIBO, “small intestinal bacterial overgrowth”, tedy prorůstání bakterií do tenkého střeva a jejich přemnožení zde. Váš praktický lékař nebo dokonce i specialista gastroenterolog ho pravděpodobně ani vám nenavrhl jako možnou příčinu trávicích (ale i jiných!) obtíží, což může mít závažné dopady na vaše zdraví. Důvodem je neinformovanost, neaktualizování si informací nově přicházejících ze zahraničních vědeckých kruhů (nedostatečná znalost angličtiny na odpovídající úrovni je u nás ve zdravotnictví  běžným jevem), obyčejná lenost, jistá zatvrzelost změnit svoje paradigma a léta zažité (přežité) postupy a nebo také bezradnost, jak SIBO a podobné problémy komplexně léčit i s následnou prevencí jejich vzniku.

V prvním díle článku si vysvětlíme podstatu, symptomy a příčiny SIBO.

Podstata SIBO a symptomy

Tenké střevo by mělo být poměrně sterilní; ne sice tolik jako žaludek, ale velmi sterilní oproti střevu tlustému, kde naopak chceme mít celou škálu bakterií plnících zde svůj účel. V případě, že k tomuto nežádoucímu přemnožení bakterií dojde, vzniká problém. Neexistují tedy “špatné” bakterie, jen je jich příliš mnoho na špatném místě.

Problematiku SIBO jsem nakousla již v článku o trávicích problémech a IBS, poněvadž zhruba z 60 – 70% je jeho příčinou – tedy příčinou střevního diskomfortu, nadýmání, zápachu, zácpy/průjmu, pálení žáhy, ale také leaky gut syndromu a dalších, i velmi závažných obtíží, které potom přerostou rámec IBS. Nejedná se tedy o nic, co by se mělo podceňovat – bohužel se tak ale děje.

sibo-symptomyAbnormální výskyt bakterií v tenkém střevě znamená, že tyto bakterie se zde živí zbytky potravy, kterou přijmeme a produkují plyny – hydrogen a methan. Bakterie ničí tzv. microvilli, mikroklky na vnitřním povrchu tenkého střeva, které mají za úkol vstřebávat živiny a pomáhat s trávením molekul živin z naší potravy (zejména sacharidů). Pokud jsou microvilli poničené, dochází často k malabsorbci živin (živiny se správně nevstřebávají), zbytky nestrávených molekul jídla bakterie fermentují, živí se jím a následně produkují ony již zmíněné plyny. To působí nejenom nepříjemné střevní problémy, ale dochází k narušení stěny tenkého střeva (leaky gut).

Souvislost s leaky gut

SIBO je jednou z příčin leaky gut, tedy syndromu propustného střeva, kdy se dobře nestrávené molekuly jídla absorbují skrze propustnou stěnu střeva dále do krevního oběhu a tělo spustí imunitní reakci – dochází k vzniku AI onemocnění, potravinovým intolerancím, zvýšené zánětlivosti organismu a na to se vrstvícímu množství dalších onemocnění. O leaky gut jsem se zmínila již v příspěvku o vlivu dostatečné produkce žaludeční kyseliny na trávicí proces a naše zdraví (u textu najdete i hezký obrázek 🙂 ) a vyjde k němu i samostatný článek.

SIBO bylo přítomné u mnoha pacientů s celiakií, IBD (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida), cukrovkou 2. typu, problémy s krevním cukrem, fibromyalgií, rematoidní artritidou a dalšími AI, poruchami štítné žlázy a problémy s váhou.

Malabsorbce živin potom může způsobit i zprvu relativně méně závažné problémy na první pohled s trávením nesouvisející jako je chronická únava, vyrážky a kožní problémy, zhoršení kvality nehtů a vlasů, syndrom neklidných nohou v noci (klasifikováno jako neurologické onemocnění, které narušuje spánek), hubnutí/přibírání apod.

Jednoduše, SIBO je nemocí zejména malabsorbce sacharidů, jejich nedostatečného trávení a citlivostí na ně (FODMAP sacharidy a příliš mnoho vlákniny v potravě jsou problémy číslo jedna) – nestrávené sacharidy zde sedí, krmí bakterie a ty přerůstají tam, kde nemají, fermentují, tvoří plyny, působí další škody na tenkém střevě a problém prohlubují. Dále s ním může být spojené špatné vstřebávání tuků, železa, vitamínu B12, A a D či dalších živin – bakterie nás o ně okrádají a je zde navíc ona souvislost s leaky gut.

Zpomalené tenké střevo: příčina i následek

Bakterie v tenkém střevě zpomalují nebo narušují jeho motilitu, pohyblivost a tzv. MMC,sibo-symptomy0 migrating motor complex (“čistící vlny” v tenkém střevě, objevují se zhruba v 90 min úsecích, pouze kdy člověk nepřijímá žádnou potravu a “splachují” zbytky jídla a bakterie dále do tlustého střeva – neplést tedy s peristaltikou, rytmickým pohybem celé trávicí soustavy), a tím způsobují další fermentaci; naše potrava leží ve střevě déle, než by měla a stává se potravou bakterií. Je to ovšem začarovaný kruh, protože tedy narušená motilita a zpomalený MMC je logicky taktéž jednou z přičin SIBO – dává prostor k přemnožení bakterií.

Pomalý MMC je asociován především s bakteriemi produkujícími methan, který má vliv na tvorbu serotoninu – neurotransmiteru, který kromě vaší psychické kondice ovlivňuje také střevní motilitu. Nedostatek serotoninu potom tedy znamená nedostatečný MMC a typické zácpy (více se dočtete druhém díle článku o léčbě SIBO).

SIBO se zřídka vyskytuje samostatně – téměř vždy je součástí dalších zdravotních obtíží, které mohou být jeho příčinou i důsledkem. (leaky gut, potravinové intolerance/alergie na konkrétní potraviny, citlivost na histamin, salyciláty, oxaláty, lektiny (vč. lepku) nebo sírany, celiakie a AI onemocnění, IBD, hormonální nerovnováha a další obtíže již zmíněné).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že to, co začalo na první pohled jako banální obtíže, se kterými se přeci ”jakž takž dá žít”, může vést při jejich ignoraci k závažným zdravotním následkům, z kterých je potom velmi obtížná cesta zpět.

Příčiny

Příčiny se ve vědeckých kruzích neustále zkoumají, často se jedná o celý řetězec událostí. Nejčastěji mezi ně patří dlouhodobě nevhodná strava pod diktátem moderního potravinářského průmyslu (tzn. “normální” strava většinové populace, bohatá zejména na jednoduché cukry, nekvalitní tuky a průmyslově zpracované potraviny; viz také článek o zdravém střevu), chronické užívání léků (typicky na bolest, ale například i antikoncepce), antibiotik a celkový životní styl (např. negativní emoce a stres – ten ovšem sám o sobě nebývá příčinou jedinou, jak často tvrdí bezradní lékaři neschopni SIBO diagnostikovat a řešit, nicméně svým přímým vlivem na střevní motilitu stres celou situaci rozhodně nezlepšuje, jak se dozvíte v druhém díle článku).

nemocZa další příčinu IBS a SIBO se považuje otrava z jídla v minulosti, bakteriální infekce, často typická pro pobyty v cizokrajných zemích, ale stejně tak možná i kdekoli v jídelně v naší domovině. Určité bakterie produkují toxin, který může za to, že nervové buňky zodpovědné za MMC jsou skrze autoimunitní reakci těla poškozeny a MMC se zpomaluje, a tak zbytky potravy a bakterie nejsou efektivně “vyplachovány” z tenkého střeva a mají čas hodovat a množit se.

Přímou souvislost se SIBO (stejně jako na další obtíže s příčinou v GIT) má nedostatečná produkce kyseliny chlorovodíkové v žaludku a trávicích enzymů, snížená motilita tenkého střeva (která je ale i důsledkem, jak již bylo zmíněno výše) i problémy na úrovni tlustého střeva (zácpy, nedostatečné vyprazdňování, bakteriální nerovnováha).

V rámci faktorů vedoucím k SIBO se také hovoří o prožití hluboké traumatické události v minulosti a následnému poškození správné funkce střeva a jeho nervů či o vlivu infekce virem EBV (mononukleóza). Zmínit je třeba také možné abnormality v samotné anatomii střeva nebo pánevního dna.

Na závěr jsem si nechala velice opomíjenou, zato však rozšířenou příčinu GIT obtíží a SIBO – nefunkční illeocecal valve, přepážku, která se nachází mezi tenkým a tlustým střevem. Funguje jako jednosměrný “tunel”: pokud se správně neotevírá, obsah z tenkého střeva nemůže plynule pokračovat dále do střeva tlustého (zácpy, plynatost) a naopak, pokud se správně neuzavírá, potrava může přejít do tlustého střeva příliš rychle (průjmy) a bakterie z tlustého střeva mohou začít prorůstat nahoru do střeva tenkého (SIBO).

Léčbě, stravě a prevenci SIBO se věnuje druhý díl článku.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*